Poetica Musica

Poetica Musica

Stránky slovenské skupiny

www.poeticamusica.net/

 

Poetica Musica je tvorivá skupina, ktorá spája mladých talentovaných ľudí s cieľom vymýšľať, vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy na rôzne témy a v nich sprostredkovávať hodnoty, príbehy, postrehy zo života...