Monografie malíře Mirka Pospíšila

Monografie malíře Mirka Pospíšila