Instalace poslední samostatné výstavy v Uherském Ostrohu